Balmazújvárosi Református Egyházközség


4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

 • Németfalusi Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

Szűrő
 • 2010. április 2-án este 6 órakor a bűnbánati hét keretében

  nagypénteki zenés áhítat

  lesz a Kossuth téri református templomban.

  Közreműködik:

  a balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Ifjúsági Vegyeskara
  és az
  Agapé Kórus.

  Vezényel:

  Nagy Zoltán karnagy
  és
  Pál István karnagy

 • Ingyen…

   

  Ma ha meghalljuk, vagy valahol olvassuk ezt a szót – ingyen – biztosan rossz sejtelmeink, s hátsó gondolataink támadnak, hisz tudjuk, hogy semmi sincs ingyen. De valóban semmi sincs ingyen?!

  Egy 11 éves kisfiú egy napon hivatalos arckifejezéssel egy cédulát nyújtott át az édesanyjának, aki az alábbiakat olvasta róla: a szobám rendberakásáért 1. 000 Ft; mert három délutánon át vigyáztam a húgomra: 1. 500 Ft; mert kétszer 5-öst kaptam az iskolában: 1.000 Ft; mert minden nap kiviszem a szemetet: 700 Ft; Összesen: 4. 200 Ft.

  A mama kedvesen a fia szemébe nézett, miközben rengeteg emlék jutott az eszébe. Majd fogott egy tollat, s a cetli hátoldalára írta: mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft; az átvirrasztott éjszakákért a betegágyad mellett: 0 Ft; a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft; minden reggeliért, ebédért, vacsoráért: 0 Ft; Összesen: 0 Ft

  Az édesanya miután befejezte a listát, mosolyogva nyújtotta át gyermekének. A cetlit elolvasva a fiúcskának két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből, majd a saját számláját áthúzta, s ráírta „fizetve”. A gyermek az anyukája nyakába ugrott, s összecsókolgatta.

  Ahogy az édesanya nem nyújtotta be a számlát, úgy Isten sem „számlázza le” a mi bűneinket, ha a számlára Jézus ráírja, hogy „fizetve”, azaz megbocsátva.

  Húsvétra készülve nem szabad, elfelejtenünk, hogy miattunk, helyettünk és értünk adta Isten a golgotai keresztre az egyszülött Fiát, Jézus Krisztust.

  Miattunk, vagyis a mi bűneink miatt szenvedett Jézus.

  Helyettünk, azaz nekünk, bűnös embereknek kellett volna a keresztre szegeztetnünk, nem pedig a bűntelen Megváltónak.

  S értünk történt mindez, hogy nekünk ne kelljen a kárhozatba jutnunk, hanem örök életünk lehessen.

  Isten ingyen adja kegyelmét, csak annyit kér tőlünk, hogy fogadjuk el: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” ( Efézusi levél 2:8 )

  Ahogy a gyermek nem utasítja el az anyai szeretetet, úgy mi se zárkózzunk el a mennyei Atya szeretete elől.

   

  Kívánok mindenkinek örömteli húsvétot, s az örömet az jelentse számunkra, hogy Jézus feltámadt a halálból, így élő Krisztusunk van, s aki Őbenne hisz, annak is örök élete van.

   

  dr. Orcsikné dr. Vass Nóra