Balmazújvárosi Református Egyházközség


4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

  • Németfalusi Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

A gyülekezet története


Kossuth tér


A jelenlegi város középkori neve Himes, száznegyven évvel később 1471-ben már Wywaras néven említik a források. A településnek az első ismert két temploma 1317-ből román stílusú, 1411-ből—amikor már a rácok is ott laktak—gótikus épület volt. A város lakossága 1552-ben lett reformátussá, ettől kezdve 1660-ig a gyülekezet használta a templomot, amikor Szeidi pasa elpusztította a települést, a templomot felgyújtotta, ami leégett. A gyülekezet 1664-ben fatemplomot épített, amelyet 1794-ben tűzvész pusztított el.

Az új templom alapfalát 1804. október 16-án rakták le, de a természeti csapások és személyi nehézségek miatt csak 1816-ra készült el, míg a torony 1835-re. A templomban körül karzat van, ülőhely 1200. A torony 54,6 m, két harang van benne; az 1743-ból való 180 kg-os és az 1922-ben készült 817 kg-os. A templomi orgona 1856-ból való, amit többször javítottak. A D-i karzaton kapott helyet a Hollandiából vásárolt 3 manuálos, 82 regiszteres, 2000 W teljesítményű Johannus orgona.


 

Kossuth téri református templom

Németfalu


A városban egy másik gyülekezet is élt, nevezetesen a németajkú református eklézsia. Az akkori tiszántúli püspöktől engedélyt kaptak 1766-ban arra, hogy a református templomban istentiszteletet tarthassanak. Közben készültek arra, hogy külön templomot építsenek. Tervük 1792 és 1793 között meg is valósult. A templom előtt zsindelytetős haranglábat építettek, ami helyett 1817-ben tornyot emeltek, ehhez építették az új templomot 1892-ben, aminek a felszentelésén Kiss Áron püspök hirdette Isten igéjét. A magyar lelkész szolgált a gyülekezetben 1801-ig, ekkor lett önállóvá a gyülekezet, és ettől kezdve külön lelkészt választottak.

A torony 42 m magas, és késő barokk stílusjegyeket hordoz. A 12x28 m-es templombelső a magyar református egyház térkialakításától eltérő, közvetve német evangélikus előképeket követ, ahol az ún. szószék-oltár egykori szerves egysége megszűnik, a két tétel kettéválik, az egykori oltár a hívekhez közelebb hozva úrasztalává alakul, ennek ellenére a templom szakrális tere a magyarországi emlékanyagban egyedülálló. Orgonáját Friedl Lipót építette 1894-ben 10 változattal, de a második világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett. Az orgonát Szabó Árpád orgonaépítő mester renoválta 1993-ban. A templom belső mennyezete teknőboltozatos, az ülőhelyek száma 700. A toronyban két harang van: a 92 kg-os 1892-ből és a 170 gk-os 1924-ből.

Fontos határozatot hozott 1945. május 6-án a presbitérium, a 8-as számúból való a következő részlet: „Nem akar tovább önálló német református egyház maradni, hanem egyesülni kíván a magyar református egyházzal.”

Forrás:
Ötvös László: A Hajdúvidéki Református Egyházmegye története

 

Németfalusi református templom