Balmazújvárosi Református Egyházközség


4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

  • Németfalusi Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

Vincze Márta
Beosztás:
lelkipásztor
Cím:
Kossuth tér 12.
Balmazújváros
4060
Hungary
Telefon:
52 370 169
Egyéb információk:

2009. augusztus 1-től szolgálok Balmazújvároson mint egyházmegyei missziói lelkész és hitoktató. 1981-ben születtem Kisvárdán, s a mellette lévő faluban, Dögében nőttem fel. Szüleink igyekezetek engem és a két öcsémet hitben nevelni. Hálás vagyok Istennek a dögei gyülekezetért, amely második otthonom volt. Csecsemő koromtól kezdve ott voltam az istentiszteleteken, s konfirmáció után pedig szolgálhattam az ifiben, majd pedig a 10. osztályos koromtól gyermek-istentiszteleteket tartottam. Sok gyermek csendeshéten és ifjúsági héten vehettem részt. Bár sok mindent tudtam Istenről, de nem volt személyes kapcsolatom Vele. Egy csendeshéten született meg a döntés a szívemben: átadom az életemet Istennek. Jó volt így konfirmálni, hitvallást tenni. Sárospatakon a Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem. Küzdelmes és örömteli volt megérteni, hogy Isten mint lelkipásztor szeretne használni. Így kerültem érettségi után a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre. Isten ezek alatt az évek alatt is sok mindenen keresztül formált. Harmad év után egy évre Németországba mentem nyelvet tanulni. A sikeres kápláni vizsga után a Hajdúböszörmény Kálvin téri gyülekezetbe kerültem hatodéves gyakorlatra. Ezt követően pedig még két évet szolgáltam abban a gyülekezetben, mint beosztott lelkész. Nagyon hálás vagyok Istennek azért a három évért. Az Úr csodálatos ajándéka volt a jó lelkészmunkatársi kapcsolat. Az élő gyülekezetben volt alkalmam a sokrétű lelkészi szolgálat nagy részébe először belelátni, majd kipróbálni s végül begyakorolni magam. Nagyon jó volt úgy szolgálni, hogy tudhattuk, hogy vannak, akik hűségesen imádkoznak a szolgálatainkért, a gyülekezetért. A sok áldás és megpróbáltatások között azt is meg kellett értenem, hogy ez a szakasz most lezárult az életemben, Isten más helyet készít nekem. Itt az új helyen még sok minden(ki) ismeretlen a számomra, de békességet ad az, hogy tudom nem magam jöttem Balmazújvárosra, hanem az én mennyei Atyám hozott és hordoz. Szeretnék Hozzá hűen szolgálni Isten dicsőségére, a gyülekezet épülésére.