Balmazújvárosi Református Egyházközség


4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

 • Németfalusi Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

 • Kossuth téri Református Templom

Tudnivaló a keresztelésről

 Többen érdeklődtek arról, hogyan lehet gyermeküket megkereszteltetni, ill. felnőttként megkeresztelkedni? A Bibliában így olvashatjuk: „aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül.” Jézus Krisztus két sákramentumot szerzett: a keresztséget és az úrvacsorát.

Tehát, aki megkereszteltetni gyermekét, amellett dönt, hogy a jézusi normák szerint kíván élni.

Lépések megkereszteltetésig:

 • informálódás a Lelkészi Hivatalban – Kossuth tér 12.

 • a keresztelésre várók – egy tájékoztató lapot kapnak a keresztség kényegéről

 • a tájékoztatóban leírtak elfogadása után – gyermekük adatait bediktálják a lelkészi hivatalban.

 • a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt a keresztyén = Krisztushoz tartozó

 • gyermekek esetében ajánlatos a keresztszülő megnevezése, (de nem kötelező)

 • a gyermek szüleinek egyháztagoknak kell lenniük (jó, ha ők is meg vannak megkeresztelve)

 • keresztvíz alá a gyermeket a keresztszülők, ennek hiányában a szülők tartják

 • a keresztelés ingyenes

 • akik nem keresztelkednek meg, nem úrvacsorázhatnak, és nem lehetnek református gyülekezet teljes jogú tagja.

 • mivel a református oktatási intézményekbe járó tanulók rendszeresen foglalkoznak imádsággal, bibliai történetekkel – ezért ajánlatos a gyermekeket megkereszteltetni. Nagy segítség a gyermeknek, ha az otthoni légkör is keresztyén szellemiségű.

 • a megkeresztelt gyermek 12-13 éves korában konfirmálhat, de már a gyülekezet úrvacsorai közösségében részt vehet.

Felnőttek is keresztelkedhetnek.

Ennek előzményei:

           - ajánlatos templomi istentiszteletek látogatásával kezdeni, hozzászokni ehhez a

             légkörhöz.

           - keresztelését megelőzi a szombatonként 17.00 órától tartott felkészítő alkalom.

             (10 alkalommal kell ezen megjelenni)

           - felnőtt mellé nem kell szülői, sem keresztszülői háttér

           - felnőtt keresztelése alkalmával konfirmációja is megtörténik.

           - a felnőtt integrálódhat a gyülekezetbe, és megtalálhatja szolgálatának lehetőségeit