Balmazújvárosi Református Egyházközség


4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

  • Németfalusi Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

  • Kossuth téri Református Templom

Az egész történet egy évvel ezelőtt kezdődött. Amikor is Németi Imre bácsi felkereste Esperes Urat szándékával, miszerint új harangot adományozna egyházközségünknek. Újat, szépet, nagyobbat, 13 mázsásat… De miért is? Imre bácsi gyermekkorában az őt oktató lelkésztől, hallotta, hogy az iskola, melyben tanult egy hűséges gyülekezeti tag adományából jött létre. Imre bácsi megfogadta, ha Isten élteti, ad neki elegendő erőt, és az anyagi javakat is biztosítja, ő bizony harangot fog adományozni az egyházközség javára.

Így miután a 2016-os év végére készen lett az új harang, rövidesen a harangszentelés időpontját is kijelölték.  A harangöntő mesterek már hétfőn megérkeztek, s egész héten készültek az április 2-i szentelési ünnepségre. Az új harang már ekkor elfoglalta a templomkertben kiemelt helyét, ahol minden kíváncsi szem megtekinthette.

Végül április 2-dikára minden a helyére került, és 10 órától kezdetét vette a harangszentelő ünnepi istentisztelet. Szép számmal összegyűltek az érdeklődők és körbeállták a felékesített szép harangot. Dr. Fekete Károly püspök úr szavai után, egy autódaru segítségével  az új harang elindult végleges helyére, ahol társai közé az új állványra erősítették.

A templomban folytatódott a liturgia; az igehirdetés szolgálatát püspök úr végezte. Amikor a toronyban minden a helyére került, csendben vártuk, hogy megszólaljon az új harang. Valóban különleges alkalom volt, hiszen nem gyakori esemény egy harangszentelés. Különös kegyelem pedig, hogy nem azért került új harang a toronyba, mert elődjét háborús okok miatt elvitték, hanem azért, hogy hívogasson, hogy hírt adhasson.

Ezúton is Isten áldását kívánjuk az adományozók életére - Németi Imrére és feleségére, illetve  a kivitelezőkre - Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mesterre, s fiára Gombos Ferencre és munkatársaira, akik a harang elkészítését vállalták. Adja az Úr, hogy Igéje mellett a harang se szóljon hiába, s egyre több ember szívéhez juthasson el hívogató hangja.

Birikiné Király Dalma segédlelkész